Köpüklü ve Sulu Sprinkler Sistemi

 

Sprinkler Sistemleri

Sprinkler sistemi eğer iyi dizayn edilir, kurulur ve bakımı yapılırsa günümüz yangın söndürme teknolojisinin en etkili söndürme sistemidir. Dünyada sprinkler teknolojisi her geçen gün hızla gelişmektedir. Ülkemizde dünyaya paralel şekilde sprinkler sistemlerinin yangın söndürme sistemi olarak yaygınlığı da artmaktadır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ te sprinkler sistemleri ile korunması gereken binalar aşağıdaki madde ile belirlenmiştir:

Madde 96: Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik sprinkler sistemi kurulması mecburidir.
a) Yapı yüksekliği 30.50 m’ den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’ yi geçen konutlarda,
c) Alanlarının toplamı 600 m²’ den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’ dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
d) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ ü veya yatak sayısı 200’ ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’ den fazla olan bütünyataklı tesislerde,
e) Toplam alanı 2000 m²’ nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
f) Toplam alanı 1000 m² ’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

Projeleriniz için 0262 643 25 45 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.