Yangın Pompaları

Yangınla mücadelede kullanılan pompalar, yangın esnasında tesisat dirençlerini yenerek daha önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncı ve gerekli debiyi karşılayacak şekilde projelendirilir ve seçilirler. Yangın pompaları, temel olarak yağmurlama sistemleri yani sprinkler tesisatını, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su alma ağızları dediğimiz hidrant tesisatlarını basınçlandırır. Yangın pompa sistemleri ana pompalar ve jokey pompadan oluşur. Ana pompalar mutlaka yedekli olarak projelendirilmelidir. Sistemde bir ana yangın pompası kullanılması halinde, aynı kapasitede yedek bir pompa da olması gerekir. Birden fazla pompa olması halinde, toplam kapasitenin en az %50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır. 

Yangın pompaları ile ilgili olarak dünyada en çok kabul gören standart NFPA20'dir. Yangın yönetmeliğimizde de yine bu standardın belirttiği maddeler yer almaktadır.

 

NFPA 20'ye Göre Pompa Seçim Kriterleri Nedir?


Yangın Pompası ile ilgili standartta belirtilen önemli iki özellik:


– “Yangın pompaları, yangınla mücadelede yetkili birim tarafından listelenmiş/onaylanmış olmalıdır.”


– “Anma debi değerinin 150%’ sine karşılık gelen basınç, anma basıncının 65%’ inden az olmamalıdır.

Kapalı basma basıncı, anma basıncının 140%’ ından fazla olmamalıdır.”

Projeleriniz için 0262 643 25 45 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.